Školenia

Dbáme na profesionálnu úroveň našich technológov, preto každoročne robíme školenia na EDGE-CAME systém v našom školiacom stredisku.